ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

про надання дистанційних послуг
з підготовки обслуговуючого персоналу
і у подальшому працевлаштуванні
на європейські річкові круїзні лайнери
ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

(ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ)

про надання дистанційних послуг з підготовки обслуговуючого персоналу і у подальшому працевлаштуванні на європейські річкові круїзні лайнери.


Цей договір оферти є публічним і згідно із положеннями ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України його умови є однаковими для всіх Замовників, беззастережне прийняття умов якого вважається акцептом (згодою) даної оферти (надалі «Договір») Замовником та Виконавцем.

Дана публічна оферта адресована всім фізичним особам, що бажають
скористатися послугою, мають технічну можливість одержання
послуги та успішно пройшли вступний тест.

«Виконавець» – Товариство з обмеженою відповідальністю «Pacific Crewing Agency (PCA)», пропонує необмеженому колу осіб, надалі «Замовник», укласти цей Договір публічної оферти на надання в мережі Інтернет послуг з підготовки обслуговуючого персоналу і у подальшому працевлаштуванні на європейські річкові круїзні лайнери (Курс Silver Stream).

1. Терміни та визначення
1.1. Публічна оферта – пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній особі, у відповідності зі статтею 633 Цивільного кодексу України, укласти публічний договір про надання послуг в дистанційному режимі з підготовки обслуговуючого персоналу і у подальшому працевлаштуванні на європейські річкові круїзні лайнери (Курс Silver Stream) на умовах, що викладені у даному Договорі.
1.2. Акцепт – повна й безумовна згода Замовника на укладення даного Договору на умовах, визначених даним Договором.
1.3. Виконавець – Товариство з обмеженою відповідальністю «Pacific Crewing Agency (PCA)», надає послуги визначені даним Договором, інформація розміщена на веб-сторінці Виконавця за посиланням: https://silverstream-pca.com
1.4. Замовник – фізична особа, користувач сервісу, який здійснив оплату на сайті https://silverstream-pca.com
1.5. Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
1.6. Суб'єкт персональних даних – фізична особа, стосовно якої відповідно до чинного законодавства здійснюється обробка її персональних даних.
1.7. Згода суб'єкта персональних даних – будь-яке добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки. Натискання на кнопку «Відправити» на сайті https://silverstream-pca.com передбачає надання згоди суб'єктом персональних даних на їх обробку.

2. Предмет договору та загальні положення
2.1. Виконавець на умовах цього публічного договору пропонує та зобов'язується після акцептування даного Договору надати Замовнику в дистанційному режимі послуги з підготовки обслуговуючого персоналу і у подальшому працевлаштуванні на європейські річкові круїзні лайнери (надалі – Курс Silver Stream), а Замовник – прийняти і оплатити послуги на умовах, визначених в цій оферті.
2.2. Курс Silver Stream Виконавця в дистанційному режимі має декілька рівнів:
Перший Блок підготовки:
6 відео-модулів з таких дисциплін як етикет, мистецтво гостинності, основи сервірування и технік обслуговування гостей за столом, домоведення, програми для роботи на ресепшн, алгоритми життя на судновий кухні.
12 занять з репетитором німецької мови чи
12 занять з репетитором англійської мови (для кухарів)
Розподіл модулів у Першому блоці підготовки відбувається відповідно до спеціалізації Замовника.
Після закінчення Першого Блоку Замовник здає онлайн-тест-інтерв'ю куратору Курсу Silver Stream німецькою мовою. У разі успішного проходження онлайн-тесту-інтерв'ю Замовник має право перейти на Другий Блок підготовки.
Всі інтелектуальні права на Перший Блок підготовки Курсу Silver Stream, доступ до якого надається Замовнику (включаючи, але не обмежуючись правами на будь-які бази даних, графічні зображення, фотографії, відео- та звукозаписи, тексти, супроводжуючі матеріали, а також інші об'єкти авторського права), належать Виконавцю.
Другий Блок підготовки:
Виконавець оформлює Замовнику анкету європейського рівня (CV), консультує по створенню відеоCV, створює Замовнику портфоліо для міжнародного каталогу, розсилає анкету Замовника в європейські річкові круїзні компанії, організовує Замовнику співбесіду з представниками судноплавних компаній, супроводжує та консультує Замовника в процесі оформлення документів після отримання Замовником запрошення на роботу, консультує про адреси медичних установ, акредитованих судноплавними компаніями для проходження медичної комісії та тестування на COVID-19, консультує при заповненні анкети на отримання візи в Посольстві Німеччини, передає Замовнику польотні дані на його ім'я і гарантійний лист від судноплавної компанії на час трансферу на борт круїзного лайнера.
Замовник зобов'язується дотримуватись рекомендацій Виконавця та виконувати всі дії вчасно.
Всі права на матеріали і документи, створені під час проходження Другого Блоку Курсу Silver Stream належать Замовнику.
2.3. Замовник, що уклав Договір і проходить Курс Silver Stream, підтверджує, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами та повноваженнями на укладення й виконання договору.
2.4. Всі умови даного Договору є обов'язковими як для Замовника, так і для Виконавця.
Перед початком користування Послугою Замовник зобов'язаний ознайомитися з умовами даного Договору.

3. Порядок укладення договору
3.1. Прийнявши рішення про укладення Договору Замовник повинен підтвердити згоду з положеннями Договору. Підтвердженням згоди вважається здійснення Замовником оплати отриманого Рахунку-фактури або здійснення Замовником оплати на сайті: https://silverstream-pca.com
3.2. Акцепт умов Договору означає повне і беззастережне прийняття Замовником послуг всіх умов Договору, без будь-яких виключень та/або обмежень.
3.3. Термін акцепту необмежений.
3.4. Замовнику, що прийняв положення Договору і здійснив оплату послуг, на зазначену ним електронну пошту направляється ім'я користувача та пароль, що дозволяють отримати доступ до особистого облікового запису (далі - Обліковий запис) на зазначеному сайті:
https://silverstream-pca.com з можливістю завантажити матеріали курсу та брати участь у заходах, передбачених Курсом Silver Stream.
3.5. Послуги за цим Договором вважаються наданими Виконавцем з моменту реалізації Виконавцем технічної можливості доступу Замовнику до записів або матеріалів (в незалежності від того, чи користувався ними Замовник). Всі претензії Замовника з питань надання послуг за цим Договором приймаються Виконавцем до розгляду в письмовій формі, протягом 2 (двох) днів з моменту надання послуг.
Виконавець розглядає отриману від Замовника претензію протягом 7 (семи) днів з дня її одержання. Претензії, отримані Виконавцем після означено строку не розглядаються.
3.6. У разі, якщо протягом строку, визначеного п. 3.5 цього Договору, Виконавець не отримав претензію, вважається, що послуги надані Виконавцем належним чином, в повному обсязі, без зауважень та підписання акту приймання-передачі наданих послуг.

4. Вартість та порядок розрахунків
4.1. Виконавець надає послуги у відповідності до встановленої вартості, зазначеної за посиланням на сайт: https://silverstream-pca.com
Вартість послуг залежить від рівнів Курсу Silver Stream (Перший чи Другий Блок підготовки).
4.2. Виконавець залишає за собою право змінювати встановлені тарифи у разі змінення ринкових умов або за інших суттєвих обставин.
4.3. Замовник оплачує повну вартість послуг шляхом 100% передплати шляхом банківського переказу за реквізитами, які йому будуть надіслані Виконавцем.
4.4. Послуги вважаються оплаченими з моменту отримання підтвердження банківською платіжною системою про зарахування коштів на поточний рахунок Виконавця.

5. Технічні вимоги до обладнання
5.1. Для проходження Курсу Silver Stream Замовник повинен мати наступне програмне забезпечення:
- операційна система Windows 8, Windows 10, Mac OS;
- веб-браузер Mozilla Firefox версії 45 або вище, Google Chrome версії 49 або вище;
- Java 6 або вище, Adobe Flash 10 або вище, Java Script та Cookies.
5.2. Виконавець не несе відповідальності у випадку недотримання Замовником вимог, зазначених в пункті 5.1. Договору.

6. Права та обов'язки Сторін
6.1 Виконавець зобов'язаний:
- Надавати послуги, вказані в п.2.1. цього Договору, належним чином і в строк, відповідно до умов цього Договору.
6.2. Замовник зобов'язаний:
- Своєчасно оплачувати послуги Виконавця згідно умов цього Договору.
- Дотримуватись правил надання послуг згідно умов Договору.
- Бути своєчасно присутнім на співбесідах з представниками судноплавних компаній і вести себе коректно і адекватно під час даних співбесід.
6.3. Виконавець має право вимагати від Замовника зобов'язань, покладених на нього згідно умов цієї оферти, що будуть прийняті Замовником.

7. Відповідальність
7.1. Претензії, які можуть виникнути на підставі цього Договору, регулюються відповідно до чинного законодавства України.
7.2. Виконавець не несе відповідальності за:
- незаконні дії інших Замовників Курсу Silver Stream;
- використання Облікового запису в цілях, що не відносяться до курсу, а також за будь-які наслідки такого використання;
- будь-який збиток, нанесений Замовнику, в результаті надання останнім доступу до Облікового запису третім особам;
- наслідки отримання паролю до Облікового запису Замовника будь-якими третіми особами з причин, залежних від Замовника,
- несанкціоноване використання Облікового запису третіми особами.

8. Інші положення
8.1. Замовник підтверджує, що отримав достатню інформацію про систему підготовки Курсу Silver Stream та повний спектр послуг передбачених Договором, і приймає їх без будь-яких застережень.
8.2. Замовник підтверджує, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами та повноваженнями на укладення й виконання умов договору.
8.3. Замовник надає згоду на обробку персональних даних Виконавцем, як володільцю бази персональних даних, з метою забезпечення реалізації цивільно-правових, майнових, економічних та інших договірних відносин.
Замовник підтверджує свою безвідкличну згоду на необмежений строк на обробку своїх персональних даних відповідно до зазначеної мети, процедур обробки персональних даних встановлених внутрішніми документами Виконавця з правом на власний розсуд визначати місцезнаходження бази персональних даних, її найменування та призначення, з правом на поширення та передачу персональних даних та відомостей про Замовника серед працівників Виконавця та контрагентів Виконавця.
Замовник також підтверджує та погоджується з тим що його повідомлено про включення інформації про нього та одержаної в ході виконання Договору до бази персональних даних Виконавця, про мету збору та обробки персональних даних, про його права, визначені ЗУ
"Про захист персональних даних", а також про осіб, яким можуть передаватися його персональні дані.
Замовник цим також надає згоду та право Виконавцю повідомляти його шляхом здійснення телефонних дзвінків, надсилання sms-повідомлень, письмових повідомлень на e-mail, а також іншими можливими способами про проведення рекламних акцій, про послуги, які надаються Виконавцем тощо, а також проводити опитування, пропонувати послуги тощо.
8.4. Договір діє до моменту реалізації предмета Договору від дня початку Курсу Silver Stream, відповідно до обраного Замовником рівня.
8.5. Виконавець має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір у випадку невиконання Замовником своїх обов'язків за цим Договором. Або у випадку неадекватної поведінки Замовника на співбесідах з представниками судновласника, організованих Виконавцем.
8.6. У разі дострокового розірвання договору Замовником на нього накладається штраф у розмірі 5 000,00 (п'ять тисяч) гривень.
8.7. Будь-які суперечки, що можуть виникнути на підставі даного Договору, сторони вирішують шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди, усі суперечки за даним Договором вирішуються відповідно до чинного законодавства України.
8.8. Всі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані його положеннями, регулюються нормами діючого законодавства України.

9. Адреса та реквізити Виконавця
ТОВ «Pacific Crewing Agency (PCA)»
ліцензія № АВ 585263
Юридична адреса: Україна, 65007,
м. Одеса, вулиця Мала Арнаутська, 64
e-mail: pca.odessa@gmail.com